Д-р Атанас Киров

Завършил  Факултет по дентална медицина при МУ Пловдив през 2017г. В периода на своето студентско обучение има възможност да се запознае по-детайлно с денталната практика като стажант в практиките на няколко дентални лекари в Пловдив и София. Започва своята кариера като общопрактикуващ дентален лекар имайки досег с множество спешни случаи в денталната медицина. Преминава през лазерен курс при доктор Бозалиева, след което използва диоден, физиотерапевтичен и Erbium: YAG в своята практика. През 2018г. Д-р Киров посещава курсове по имлантология организирани от AlphaBio tec.

През   2019г. посещава курс за филърно лечение, организиран от Vital Esthetique – France.

Основните интереси на д-р Киров са насочени в областта на хирургичната стоматология  и имплантология, както и в естетичното и функционално протезиране.

Основна цел е пациентът да получи пълна информация за своето орално здраве, пълен спектър от възможни решения на своите дентални проблеми и  оптималното им разрешаване.

Стремежът е пациентите да получат професионално и безполезнено лечение  от ново поколение.

Сертификати