Какво представлява денталния имплант?

Зъбният имплант е титаниев елемент, който се поставя посредством хирургична операция в костта на челюстта с цел да замести корен на липсващ зъб. Имплантът поддържа дентални протезни конструкции  в т.ч. зъбни коронизъбни мостовезъбни протези. Процесът на имплантиране протича най-общо в два етапа. През първия етап се поставя зъбния имплант, а през втория се надгражда със зъбна конструкция. Приемането на зъбния имплант от човешкия организъм е свързано с биологичния процес наречен остеоинтеграция.  Казано по друг начин това е изграждане на фина връзка между импланта и костта на челюстта.

Какви зъбни конструкции могат да се поставят върху имплантите?

Върху импланта могат да се поставят неподвижни или подвижни зъбни конструкции.  При вариант на неподвижна протеза (зъбна конструкция) зъбите са фиксирани и пациентът не може да ги вади от устата. Подвижите протези могат да се свалят от пациента. За връзка между импланта и зъбната конструкция, независимо каква  е тя,  се използва свързващ конструктивен елемент, който се нарича абатмент. Той се фиксира неподвижно към импланта.

Какъв е периода за прирастване на денталните импланти?

Стабилността на зъбния имплант зависи от неговото прирастване към костта , т.е от биологичния процес остеоинтеграция. Натоварването на импланта по време на биологичния процес на остеоинтеграция може да доведе до движение, а последното пречи на процеса на остеоинтеграция и увеличава вероятността за отпадане на денталния имплант. По тази причина се смята, че е необходим период от 3 до 6 месеца за процеса на интеграция, след което върху имплантите могат да се поставят зъби.