Индиректно възстановяване  наричаме реставриране на формата, функцията и естетиката на зъб, върху гипсов модел, в зъботехническа лаборатория по предварително взет отпечатък. Изготвена по този начин реставрацията във фронта се нарича фасета, а в страничния участък – вставка – инлей, оувърлей.

Моделирани по този начин, индиректните възстановявания имат много по-голяма здравина в сравнение със стандартните пломби и са предпочитан метод при реставриране на големи кариозни дефекти, чиито загуби на твърди зъбни тъкани са равни или повече от 50%. При големи директни обтурации, полимеризационното свиване на композита е твърде голямо, появява се напрежение във вътрешността на зъба. В някои случаи се получава микроцепнатина между зъба и реставрацията, която първоначално се оцветява (пигментира), а във времето се развива и вторичен кариес. При следващото почистване се отстранява старата обтурация и кариозните  зъбни тъкани. Така те се редуцират още повече, а зъба отслабва до риск от фрактура. Решението да се обтурира директно в едно посещение, в немалка част от случаите, за съжаление, се оказва грешен и с фатални последици за зъба начин.

В нашата практика ние често се изправяме пред избора – директен или индиректен метод на реставриране да предпочетем. Кой от двата метода да изберем решаваме по обективни показатели :

 • Загуба на зъбни тъкани около и повече от 50 %
 • Изтънели/подкопани от кариозния дефект стени и туберкули
 • Отчупен или липсващ туберкул на дъвкателен зъб
 • Дефект преминаващ от единия до другия край на зъба в предно-задна посока

В основата на дълголетието на зъба лежи целостта на неговите тъкани. Изхождайки от това, всяко лечение трябва да бъде насочено към максимално съхранение на незасегнатите зъбни тъкани в момента на реставрация за години напред. И тук идва следващия проблем – начина, по който да го възстановим – консервативно или ортопедично, материал – с композит или керамика, с вставка или коронка. В статията конкретно ще разгледаме индиректно възстановяване с композитна вставка.

Плюсове :

 1. Здравина;
 2. Придаване на най-правилната форма – работата извън устата позволява да се възстановят изключително прецизно артикулационните контакти със срещуположните зъби и контактните повърхности със съседните зъби. Зъботехника успява да проследи воденето в устата , с което да намали риска от счупване на конструкцията до минимум;
 3. Изключително гладка, полирана повърхност. Ще задържа по-малко плака върху себе си, трудно ще се оцветява и стареенето й ще се отложи много във времето;
 4. Много по-щадящ зъбните и меките тъкани метод. Както към момента, така и в перспектива. За предпочитане пред изпиляване за корона – не се унищожават здрави зъбни тъкани. Не провокира рецесия (отдръпване) на гингивалния ръб във времето;
 5. Дълъг живот.

 

Минуси :

 1. Цената (вкючва работата на два специалиста);
 2. Необходимост от няколко посещения.