Екстракцията (изваждането) на зъб е хирургична интервенция, към която се прибягва само в онези клинични случаи, в които възможностите за запазване на зъба чрез провеждане на терапевтично лечение, са напълно изчерпани и прогнозата  му е изключително неблагоприятна.

В съвременната дентална медицина изваждането на зъб е една опростена и безболезнена процедура. Провежда се след поставяне на проводна или локална анестезия, под действието на която пациента не изпитва никаква болка или дискомфорт.

Кога е необходима екстракция ?

В действителност съществуват редица заболявания в лицево – челюстната област, чието терапевтично лечение е нецелесъобразно или невъзможно. Към тези заболявания се отнасят :

 • големи кариозни разрушения;
 • затруднен пробив на ретинирани и полуретинирани мъдреци;
 • хронични периодонтити;
 • тежки пародонтални и ендопародонтални лезии;
 • вертикална фрактура на зъба;
 • предстояща лъчетерапия в конкретен зъбен квадрант;
 • трета степен на подвижност при тежък агресивен пародонтит;
 • при хронична травма на меките тъкани от неправилно разположен зъб и др.

 

Абсолютни противопоказания за екстракция на зъб липсват, но има състояния, при които е по-добре тя да се отложи като:

 • общо инфекциозно заболяване или конкретно такова в устната кухина;
 • локализация на зъба в участък на злокачествено образувание;
 • сърдечно съдова патология;
 • кръвни заболявания;
 • ранен или късен етап на бременност.

Кога е необходима екстракция ?

В 90% от случаите зъбите се изваждат чрез разклащането им с лостове/елеватори и клещи за екстракция. В останалите 10% се налага екстракцията да се осъществи с хирургичен достъп – с отпрепариране на ламбо и изпиляване на кост. Екстракцията трябва да се извършва максимално атравматично, така че костта да бъде запазена. Необходимо условие е, за да може да се проведе бъдеща имплантация, без да е необходима допълнителна  интервенция за увеличаване на обема й .

Грижи за хирургичната рана

Непосредствено след екстракцията на зъба, костната ложа (алвеола), трябва да бъде изкюретирана (почистена) от налични възпалителни тъкани – гранулации, гранулом или кистозно образувание. По преценка на хирурга, раната се промива с 5% хлорхексидинов разтвор, предписват се антибиотик и обезболяващи. Раната се покрива със стерилна марля, при необходимост се поставя колагенова гъба и се зашива на глухо. Дават се препоръки за постоперативни грижи.