1. Обща информация относно събиране на лични данни

Тази политика цели да Ви информира относно събирането и обработването на лични данни при използването на нашия уебсайт www.kirovdent.com. Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за вас като например име, адрес, имейл адрес, поведение на потребителя.

 

За какво използваме събраните лични данни?

Ние събираме Вашите данни с цел:

  • да отговорим на Вашите запитвания във връзка със заявено от Вас желание за провеждане на стоматологично лечение в нашите практики или получаване на повече информация (Легално основание чл. 6, ал. 1, букви а/ и б/ от Общ регламент за защита на личните данни на Европейския съюз- Регламент (ЕС) 2016/679);
  • да осигурим правилното и удобно за Вас функциониране на нашия уебсайт;
  • да анализираме цялостното поведение на посетителите на уебсайта.

Ние нямаме да продаваме или отдаваме личните Ви данни на трети лица, освен ако не сме принудени на законово основание

Ако се наложи да си сътрудничим за определени услуги с подизпълнители, ще Ви информираме незабавно и детайлно за съответните действия. При това ще Ви информираме за определените критерии на продължителността на запазване.

 

Как защитаваме вашите данни?

Вашите лични данни се намират зад защитени мрежи и са достъпни само от ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията.Цялата информация, която предоставяте, е шифрована чрез технологията Secure Socket Layer (SSL) от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание. Можете да разпознаете кодирана връзка в реда на адреса на браузъра си, когато се промени от “http: //” на “https: //” и иконата на заключване се показва в адресната лента на браузъра Ви. Ако SSL е активирана, данните, които прехвърляте на нас, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

 

За какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни се съхраняват на нашия сървър до момента, в който не заявите желание те да бъдат изтрити.

2. Вашите права във връзка с данните Ви

В рамките, определени от закона, Вие имате правото по всяко време да получите извлечение за съхранените от нас Ваши лични данни, техния произход и получатели, целта на обработването, както и право да искате поправка, ограничаване на обработването или изтриване/унищожаване на тези лични данни.

3. “Бисквитки” (Cookies)

В допълнение към вече споменатите данни при ползване на нашия уебсайт на устройството Ви ще се запазят “бисквитки” (“cookies”). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на твърдия диск, след като бъдат разпределени от използвания от Вас браузър и чрез които мястото, което поставя бисквитките (в случая те биват поставени от нас), Ви доставя определени информации. Бисквитките не могат да инсталират програми или да пренасят вируси на Вашия компютър. Те целят да направят предложенията в интернет по-удобни и ефективни за потребители като цялo.

Можете да конфигурирате браузъра според собствените си желания и например да откажете бисквитки на трета страна или бисквитки като цяло. Искаме да Ви обърнем внимание, че ако го направите, няма да можете да използвате всички функции на този уебсайт.

Ползваме бисквитките, за да може да Ви идентифицираме при последващи посещения на интернет страниците. В противен случай бихме Ви показвали съдържание, които вече познавате, или бихме изисквали извършване на едно и също действие при всяко посещение на уебсайта.

4. Промени в тази политика

Можем да променим тази Политика за защита на личните данни по всяко време, като актуализираме тази страница. В случай на промени, ще се постараем да Ви изпратим уведомителен имейл възможно най-скоро след нанасянето на корекции. Ако не сте съгласни с измененията, моля, прекратете използването на нашия уебсайт, упражнете правото си да бъдете забравени или се свържете с нас за допълнителни въпроси.