Качествено обслужване! Д-р Киров е много добър и внимателен с пациентите!